Vi är ett band från Uppsala som spelar olika varianter av ska. Kom och hör oss när vi spelar musik du inte kan stå still till!

We are a band from Uppsala, Sweden, playing different styles of ska. Come and listen to us - before you know it your body will be moving around the dance floor!

Photos: Roger Schwalbe